Ημερολόγιο άρθρων

Μαΐου 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας στη Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας στη Βουλή των Ελλήνων»

 

Το   Δημοτικό  Σχολείο  Πατρίδας Ημαθίας  ζητά  κατάθεση  προσφορών  για  πραγματοποίηση  τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, (ΦΕΚ  2769/τ.Β΄/02-12-2011).  Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  ανάδειξη  της  πιο  αξιόλογης, οικονομικά και ποιοτικά, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Η  εκδρομή  θα  πραγματοποιηθεί  οδικώς από  01-04-2016  έως 03-04-2016                    (2  διανυκτερεύσεις)  και  θα συμμετέχουν περίπου 10 μαθητές/τριες και 10 συνοδοί γονείς των μαθητών της Στ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 εκπαιδευτικούς και θα ακολουθήσουν το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα:

1η ημέρα: Πατρίδα ? Αθήνα

Ώρα 06:00 π.μ αναχώρηση από την Πατρίδα ? Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ?

Ελ. Βενιζέλος-Αθήνα

2η ημέρα: Αθήνα

Βουλή των Ελλήνων -Μουσείο Ακρόπολης ? Ιερός Βράχος Ακρόπολης ? Πολεμικό Μουσείο ?Μουσείο Μπενάκη

3η ημέρα: Αθήνα – Πατρίδα

Καλλιμάρμαρο ?Μουσείο Γουλανδρή- Θωρηκτό Αβέρωφ ? Μαρίνα Φλοίσβου Πατρίδα

 

Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου:

1. Να υπάρχει έμπειρος αρχηγός για όλες τις ημέρες.

2. Επίσημοι ξεναγοί για το Μουσείο Ακρόπολης και την Ακρόπολη.

3. Διαμονή  με  πρωινό  και ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων,  στο κέντρο  της  Αθήνας,  σε δίκλινα  ή  τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους συνοδούς τους και μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης και πλήρους Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού.

5.  Διασφάλιση ότι οι  μετακινήσεις  των  μαθητών/τριών  θα  γίνονται  με  λεωφορείο  που πληροί  τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/τριών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

6. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή.

7.  Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Στην  τελική  τιμή  ανά  άτομο  να  συμπεριλαμβάνονται  κάθε  είδους  επιβαρύνσεις  (τελική  τιμή  ανά άτομο + Φ.Π.Α). Να μη συμπεριληφθούν στην τελική τιμή εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, εκδηλώσεις κλπ.

8. Το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

9. Σε περίπτωση που δε  θα  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  στις  ορισθείσες ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

10. Όνομα και κατηγορία του καταλύματος και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται οι όροι ασφαλείας και υγιεινής.

11. Η αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, έως την Παρασκευή 04-03-2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραίτητα και Υπεύθυνη Δήλωση  ότι διαθέτει ειδικό  σήμα  λειτουργίας το  οποίο  βρίσκεται  σε  ισχύ. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει.

 

Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς -εκπαιδευτικούς κι έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων.

2. Έλεγχος

3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές  δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν υπάρχει στην προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται εάν σε αυτήν υπάρχουν ασάφειες, κατά  την  κρίση  του  οργάνου αξιολόγησης  των  προσφορών.  Όσοι  ενδιαφέρονται  να  λάβουν  μέρος μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο (με προσκόμιση εξουσιοδότησης) στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη.

Η επιτροπή που θα επιλέξει το πρακτορείο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 04/03/2016, στις 14.00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Διευθυντή του  Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται σε πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και στη συνέχεια το σχολείο θα προβεί σε σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ  2769/τ.Β΄/02-12-2011, άρθρο 14, παρ. 3).

Ο  Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                        Λάζαρος Σουλίδης

Comments are closed.