Ημερολόγιο άρθρων

Μαρτίου 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας στη Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας στη Βουλή των Ελλήνων»

 

Το   Δημοτικό  Σχολείο  Πατρίδας Ημαθίας  ζητά  κατάθεση  προσφορών  για  πραγματοποίηση  τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, (ΦΕΚ  2769/τ.Β΄/02-12-2011).  Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  ανάδειξη  της  πιο  αξιόλογης, οικονομικά και ποιοτικά, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Η  εκδρομή  θα  πραγματοποιηθεί  οδικώς από  01-04-2016  έως 03-04-2016                    (2  διανυκτερεύσεις)  και  θα συμμετέχουν περίπου 10 μαθητές/τριες και 10 συνοδοί γονείς των μαθητών της Στ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 εκπαιδευτικούς και θα ακολουθήσουν το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα:

1η ημέρα: Πατρίδα ? Αθήνα

Ώρα 06:00 π.μ αναχώρηση από την Πατρίδα ? Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ?

Ελ. Βενιζέλος-Αθήνα

2η ημέρα: Αθήνα

Βουλή των Ελλήνων -Μουσείο Ακρόπολης ? Ιερός Βράχος Ακρόπολης ? Πολεμικό Μουσείο ?Μουσείο Μπενάκη

3η ημέρα: Αθήνα – Πατρίδα

Καλλιμάρμαρο ?Μουσείο Γουλανδρή- Θωρηκτό Αβέρωφ ? Μαρίνα Φλοίσβου Πατρίδα

 

Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου:

1. Να υπάρχει έμπειρος αρχηγός για όλες τις ημέρες.

2. Επίσημοι ξεναγοί για το Μουσείο Ακρόπολης και την Ακρόπολη.

3. Διαμονή  με  πρωινό  και ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων,  στο κέντρο  της  Αθήνας,  σε δίκλινα  ή  τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους συνοδούς τους και μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης και πλήρους Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού.

5.  Διασφάλιση ότι οι  μετακινήσεις  των  μαθητών/τριών  θα  γίνονται  με  λεωφορείο  που πληροί  τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/τριών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

6. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή.

7.  Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Στην  τελική  τιμή  ανά  άτομο  να  συμπεριλαμβάνονται  κάθε  είδους  επιβαρύνσεις  (τελική  τιμή  ανά άτομο + Φ.Π.Α). Να μη συμπεριληφθούν στην τελική τιμή εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, εκδηλώσεις κλπ.

8. Το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

9. Σε περίπτωση που δε  θα  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  στις  ορισθείσες ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

10. Όνομα και κατηγορία του καταλύματος και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται οι όροι ασφαλείας και υγιεινής.

11. Η αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, έως την Παρασκευή 04-03-2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραίτητα και Υπεύθυνη Δήλωση  ότι διαθέτει ειδικό  σήμα  λειτουργίας το  οποίο  βρίσκεται  σε  ισχύ. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει.

 

Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς -εκπαιδευτικούς κι έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων.

2. Έλεγχος

3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές  δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν υπάρχει στην προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται εάν σε αυτήν υπάρχουν ασάφειες, κατά  την  κρίση  του  οργάνου αξιολόγησης  των  προσφορών.  Όσοι  ενδιαφέρονται  να  λάβουν  μέρος μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο (με προσκόμιση εξουσιοδότησης) στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη.

Η επιτροπή που θα επιλέξει το πρακτορείο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 04/03/2016, στις 14.00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Διευθυντή του  Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται σε πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και στη συνέχεια το σχολείο θα προβεί σε σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ  2769/τ.Β΄/02-12-2011, άρθρο 14, παρ. 3).

Ο  Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                        Λάζαρος Σουλίδης

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

 

Στο πλαίσιο προγράμματος  «Διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της Αντισφαίρισης (Tennis)» στα Δημοτικά Σχολεία», την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, έγινε παρουσίαση του προγράμματος, σε όλες τις τάξεις του Σχολείου μας, από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε

.Φ.Ο.Α.) και υπεύθυνο για την ανάπτυξη της Αντισφαίρισης στη Γ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αδαλόγλου Μιχάλη.

Η συνεργασία του με τ
ους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τον γυμναστή του Σχολείου υπήρξε υποδειγματική.

Στην παραπάνω εκδήλωση 107 παιδιά, μαθητές του σχολείου μας, είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν το όμορφο άθλημα της Αντισφαίρισης.

Για το λόγο αυτό, ο Δ/ντής, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον κ. Αδαλόγλου Μιχάλη, ο οποίος με ανιδιοτέλεια, κοινωνική και παιδαγωγική ευθύνη προσέφερε τις γνώσεις του, υπηρετώντας με υπευθυνότητα το απόφθεγμα : «νο?ς ?γιής ?ν σώματι ?γιε?».

 

Για το Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας,

 

Ο Διευθυντής

 

Λάζαρος Σουλίδης

 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την  Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 , πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, με μεγάλη επιτυχία,  άσκηση  ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.

Στόχος της άσκησης ήταν η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς, στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Σχολείου μας, μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Προηγήθηκε διήμερη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που αποτυπώνουν τη διεθνή εμπειρία διαχείρισης  επικίνδυνων καταστάσεων σε περίπτωση σεισμού.

Κατά την άσκηση αξιοποιήθηκε πλήρως το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη Σχολική Μονάδα», που έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, σύμφωνα με το σχέδιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) της Διεύθυνσης  Κοινωνικής και Αντισεισμικής Άμυνας.

Ενεργό συμμετοχή  στην παραπάνω  άσκηση είχε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μέλη του οποίου, με τη φυσική τους παρουσία,  βοήθησαν στην επιτυχία της.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

?????????????

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ    ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ

6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Τ.Κ. 591 00 , ΠΑΤΡΙΔΑ ?  ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατρίδα    16 /  11   / 2015

 

 

                ΠΡΟΣ:   

       Τα μέσα μαζικής      

           ενημέρωσης

 

Θέμα: « Ευχαριστήρια  επιστολή».

Το Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας έχοντας σαν κύριο μέλημά του την ασφάλεια των μαθητών, διοργάνωσε  ημερίδα με θέμα:

                         «Πρώτες βοήθειες στο σχολείο».
Σκοπός της ημερίδας, ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε θέματα αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων.
Ήταν ένα βιωματικό σεμινάριο που περιλάμβανε  τις παρακάτω ενότητες:

                         Αναπνευστική Απόφραξη-Πνιγμονή
Αιμορραγία
Λιποθυμικό Επεισόδιο
Κάταγμα ? Διάστρεμμα-Θλάση-Κράμπα

                                            Εγκαύματα

                                  Τσιμπήματα από έντομα

                                      Δάγκωμα από σκύλο

Στο τέλος της ημερίδας όλοι εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους από την άψογη παρουσίαση της εθελόντριας νοσηλεύτριας του ΓΝ  Νάουσας,        Κας Χατζηστυλλή Έλλης.

Για το λόγο τούτο, ο Δ/ντής, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και  δημόσια  την Κα Χατζηστυλλή Έλλη,  η οποία με ανιδιοτέλεια και κοινωνική ευθύνη προσέφερε τις γνώσεις της και τον ελεύθερο χρόνο της για ότι πιο ιερό έχουμε, την υγεία και τη σωματική μας ακεραιότητα.

Η άμεση ανταπόκρισή της στο κάλεσμά μας αποτελεί περίτρανη απόδειξη πως στην προσπάθειά μας για την αναβάθμιση της παιδείας δεν είμαστε μόνοι μας.
Ο εθελοντισμός για μια ακόμη φορά εκφρασμένος στο πρόσωπό της τιμά τον άνθρωπο και την κοινωνία μας.

                                                                                   Ο Δ/ντής

Σουλίδης Λάζαρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση λήξης Σχολικού Έτους.

                         «ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ»

                  Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκη

 

 Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στις 8:30 μμ στο θεατράκι του σχολείου μας!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(Εξωτερική όψη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( Πρόγραμμα)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ»

 Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες,

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή Γονέων Ημαθίας, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν  στην περιφέρεια σας εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια 4 ωρών με θέμα:

                                                                          ?Πρόληψη ενδοσχολικής βίας?.

Το εν λόγω σεμινάριο περιλαμβάνει την εκπαίδευση με βιωματικές ασκήσεις καθώς και την ενημέρωση  σχετικά με την πρόληψη ενδοσχολικής βίας, από έμπειρο εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Το παραπάνω σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 17:30 μμ. στο Δημοτικό Σχολείο.

   Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη καθώς αποσκοπεί στο να βοηθήσει, εκπαιδευτικούς και γονείς, στην προσπάθεια εξάλειψης σχετικών φαινομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πρόσκληση

 

Το Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Σχολείου, την Τετάρτη  27  Μαΐου 2015 από 17.30 έως 20.30 με θέμα:

?Πρόληψη ενδοσχολικής βίας?

Εισηγήτρια:  Κα Αθηνά Νάντση, ψυχολόγος

 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ              Πατρίδα  01   /  04   / 2015                         

          

 Ευχαριστήρια επιστολή

 

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, ύστερα από πρόσκλησή μας,  πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου επίσκεψη της ψυχολόγου,                             κ.. Αναγνώστου Ειρήνης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού  προγράμματος που υλοποιεί  η  ΣΤ΄ τάξη του σχολείου μας, με θέμα:

«Διαφορετικότητα και Ενδοσχολική Βία»

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά την κ. Αναγνώστου, η οποία ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο κάλεσμά μας και έκανε στα παιδιά μια λεπτομερή παρουσίαση, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών.

Κατά τη παρουσίαση, με περισσή μαεστρία, καθοδήγησε τα παιδιά σε μια εποικοδομητική συζήτηση και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, που συνετέλεσαν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών και στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενθουσιάζοντας παράλληλα μαθητές και δασκάλους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους  μαθητές της ΣΤ  τάξης του σχολείου μας, καθώς επίσης και από τον Διευθυντή και τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς  του προγράμματος.

 Διευθυντής του Σχολείου

Σουλίδης Λάζαρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                           ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  10/03/2015

Τ.Κ. 591 00 , ΠΑΤΡΙΔΑ ?  ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                            

    Ο Δ/ντής, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και  δημόσια  τη διοίκηση και το προσωπικό  της εταιρίας παρασκευής καλλυντικών βιολογικής επεξεργασίας «PROPHARM», για την άψογη φιλοξενία και ξενάγηση στις σύγχρονες  εγκαταστάσεις της επιχείρησής τους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο μας με κύριο θέμα την «Ελιά».

Οι μικροί μαθητές  με την άψογη παρουσίαση  της κυρίας Χρύσας Παλαιοχωρινού, χημικού της εταιρείας, κατανόησαν όλη τη διαδικασία παραγωγής  των καλλυντικών από τη συλλογή και επεξεργασία των πρώτων υλών  μέχρι την τυποποίηση και συσκευασία τους. Ενθουσιάστηκαν από  την οργάνωση, τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, την πληθώρα των παραγόμενων προϊόντων, την εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού αλλά  και την καθαριότητα του χώρου.

Στην επιστροφή έσπευσαν να δηλώσουν την επιθυμία τους να  μεταβιβάσουν τις εντυπώσεις τους από την άψογη φιλοξενία, καθώς και τα όσα είδαν και άκουσαν και σε άλλα σχολεία της Ημαθίας, ώστε να επισκεφθούν την επιχείρηση.

Για εμάς τους εκπαιδευτικούς, η παραμονή και δραστηριοποίηση δίπλα στους ανθρώπους του επιχείρησης, αποτέλεσε  μέγιστη απόδειξη της διάθεσής τους  για κοινωνική προσφορά και απόδειξη πως στην προσπάθεια για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και την αναβάθμιση της παιδείας γενικότερα δεν είμαστε μόνοι μας.

Τέλος, τους ευχαριστούμε για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε κοντά τους, τις  πολύτιμες  πληροφορίες τους, καθώς και για τα γλυκίσματα και τα δώρα που μας πρόσφεραν.

Για το Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας

Ο Διευθυντής

Σουλίδης Λάζαρος

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι Πράξεις εντάσσονται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του «Νέου Σχολείου», ενός εγχειρήματος που, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κεντρικός πυλώνας των παρεμβάσεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ? ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης. Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης ΕΚΟ

Η δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως ρομά) με εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών).

Στόχος είναι η ένταξη να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, συμμετοχική και ενεργητική, ώστε η προσαρμογή των μαθητών αυτών (αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ρομά)  στο εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει ομαλά και ισόρροπα, αποφεύγοντας την απομόνωση και την περιθωριοποίηση.

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή της Πράξης, ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ? Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΔΡΑΣΗ 3: Αξιολόγηση της Πράξης

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, με έρευνα πεδίου, όλων των συντελεστών της Πράξης καθώς και του τρόπου υλοποίησής της, ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της.